เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 12 หลักสูตรการบัญชีระดับจากNortheastern University

usa

1584

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 173

Bachelor of Science in Finance and Accounting Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 120 TOTAL SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Graduate Certificate in Accounting and Financial Decision Making

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 TOTAL SEMESTER HOURS REQUIRED, MAY COMPLETE A MAXIMUM OF 15 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Graduate Certificate in Corporate Finance

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 TOTAL SEMESTER HOURS REQUIRED, MAY COMPLETE A MAXIMUM OF 15 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Forensic Accounting

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April, July 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Accounting

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 7 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Science in Accounting/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 72 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Science in Accounting/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 72 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Science in Finance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Science in Finance/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 62 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Finance/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม5ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 62 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Taxation

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSF in Quantitative Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและโอกาสระดับโลก เพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและมุ่งมั่นสู่ความยอดเยี่ยม

  • มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำตั้งอยู่ใน U.S.
  • หลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอกและวุฒิบัตร
  • ติดอันดับที่ 40 จาก U.S. World & News Report 2020
  • รูปแบบการเรียนที่เน้นประสบการณ์