มี 19 หลักสูตรการพยาบาลระดับจากNortheastern University

usa

1056

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 173

Accelerated Bachelor of Science in Nursing (ABSN)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 OR 5 YEARS

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

US$52,420.00 (1,672,460 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Adult Gerontology Acute Care

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 24 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Adult-Gerontology Nurse Practitioner, ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Neonatal Nurse Practitioner

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 24 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Pediatric Nurse Practitioner Acute and ...

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 41 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Advanced Graduate Study (CAGS) in Nursing - Pediatric Nurse Practitioner Primary Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 24 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Nursing Practice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Nursing Practice - Nurse Anesthesia

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 77 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing (Post-BSN)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing - Advanced Entry (Post-MSN)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 48 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Nursing Informatics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและโอกาสระดับโลก เพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและมุ่งมั่นสู่ความยอดเยี่ยม

  • มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำตั้งอยู่ใน U.S.
  • หลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอกและวุฒิบัตร
  • ติดอันดับที่ 40 จาก U.S. World & News Report 2020
  • รูปแบบการเรียนที่เน้นประสบการณ์