มี 1 หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากNorthern Arizona University

usa

898

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

Master of Computer Information Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 30 UNITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Northern Arizona University

การเรียนการสอนอยู่ในระดับชั้นนำของโลก นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน

  • เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญา และบัณฑิตศึกษา
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตร PACE
  • ตั้งอยู่ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติในรัฐ Arizona
  • 19:1 อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์