มี 6 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและวัสดุระดับจากThe Ohio State University

usa

2231

16

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 70

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Materials Science and Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$33,670.00 (1,023,851 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Chemical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$33,670.00 (1,023,851 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Chemical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS: 1.5-2 YEARS; NON-THESIS: 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Materials Science and Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Chemical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 80 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 80 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้