ทั้งหมดที่ Ohio University อเมริกา

null

638

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

A.A.S. in Child Development Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (731,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Adult Gerontology Acute Care Nurse Practitioner Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 20 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

African Culture through Music and Dance Certificate

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 20 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$17,436.00 (569,582 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

African Humanitarian Studies Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 20 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$17,436.00 (569,582 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

African Studies Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 20 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$17,436.00 (569,582 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Arts Administration Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$17,436.00 (569,582 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Business - Accounting Technology Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 61 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (731,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Business - Business Management Technology Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 63 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (731,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Business - Computer Science Technology Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 61 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (731,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Business - Office Administration Technology Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 64 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (731,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Aviation Flight Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 65 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (731,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science in Electronic Media Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 64 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (731,937 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้