มี 6 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและวัสดุระดับจากOhio University

usa

711

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Chemical Engineering (B.S.Ch.E)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 122.5 HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (678,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Biological Track

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 122.5 HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (678,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Energy and Environment Track

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 122.5 HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (678,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Materials Track

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 122.5 HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$22,406.00 (678,140 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - WITHOUT A MASTER’S DEGREE TYPICALLY REQUIRE 4-6 YEARS TO COMPLETE THE PROGRAM; WITH A CHEMICAL ENGINEERING MASTER’S DEGREE USUALLY REQUIRE 3-5 YEARS.

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 11 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$17,436.00 (527,718 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Chemical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2-3 YEARS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 11 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$17,436.00 (527,718 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้