เรียนต่อ อเมริกา ที่ Old Dominion University

usa

246

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting (M.S.)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Adapted Physical Education (Certificate)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Adapted Physical Education (Physical Education, M.S.Ed.)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Engineering Certificate in Biomedical Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Engineering Certificate in Cyber Systems Security

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Engineering Certificate in Energy Systems

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Engineering Certificate in Engineering Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Engineering Certificate in Naval Architecture and Marine Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - NAVAL ARCHITECTURE TRACK: 9 HOURS; MARINE ENGINEERING TRACK: 9 HOURS

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerospace Engineering (Engineering, M.S./M.E.)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Aerospace Engineering (Engineering, Ph.D.)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 24 CREDIT HOURS OF COURSE WORK BEYOND THE MASTER’S DEGREE AND A MINIMUM OF 24 SEMESTER CREDIT HOURS OF DISSERTATION RESEARCH 

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Linguistics (M.A.)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 24 CREDIT HOURS OF COURSEWORK

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Autism (Graduate Certificate)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 805,371) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้