มี 6 หลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์ระดับจากOld Dominion University

usa

250

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 20 ธันวาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$31,700.00 (฿ 963,934) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Engineering - Electrical and Computer Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 24

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 778,445) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Engineering Management & Systems Engineering (Engineering, D.Eng.)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 778,445) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Engineering Management & Systems Engineering (Engineering, Ph.D.)

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science/Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

US$25,600.00 (฿ 778,445) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Systems Engineering (Engineering, M.E.)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 31 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 สิงหาคม 2021, 7 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 April 2021, 1 October 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้