มี 26 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากPace University

null

3152

26

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,359,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / Master of Science in Applied Psychology and Human Relations / Mental Health Co ...

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Biological Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,359,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Personality and Social Psychology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,359,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,359,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology/Master of Arts in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology/Master of Science in Counseling

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Psychology/Master of Science in Mental Health Counseling

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 176 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Speech-Language Pathology and Audiology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,359,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration in Management – Health Care Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,359,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Health Science

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,359,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nursing

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,359,015 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 87% และหลักสูตรปริญญาโทจำนวน 93% ได้รับการจ้างงานภายใน 1 ปี

  • อันดับ 1 เรื่อง Upward Economic Mobility ของนักศึกษา (2017)
  • 2,500 นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 120 ประเทศ
  • ได้รับการรับรองในหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชีจาก AACSB
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 16: 1