มี 13 หลักสูตรกฎหมายระดับจากPace University

null

3093

27

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Biology / Juris Doctor

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Peace And Justice Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

US$44,714.00 (1,359,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Criminal Justice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

US$44,714.00 (1,359,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Criminal Justice / JD in Law

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Juridical Science (SJD) in Environmental Law

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$45,000.00 (1,368,378 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

JD/BA or JD/BS (With Pace University Dyson College of Arts and Sciences)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

JD/LLM in Environmental Law

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$45,000.00 (1,368,378 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

JD/MA in Women's History (With Sarah Lawrence College)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

JD/Master of Environmental Management (With Yale University School of Forestry and Environmental ...

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

JD/MS in Environmental Policy (With Bard College - Center for Environmental Policy)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 132 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Juris Doctor Program in Law

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 88 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$48,156.00 (1,464,347 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LLM in Comparative Legal Studies

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$45,000.00 (1,368,378 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 87% และหลักสูตรปริญญาโทจำนวน 93% ได้รับการจ้างงานภายใน 1 ปี

  • อันดับ 1 เรื่อง Upward Economic Mobility ของนักศึกษา (2017)
  • 2,500 นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 120 ประเทศ
  • ได้รับการรับรองในหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชีจาก AACSB
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 16: 1