มี 20 หลักสูตรMBAระดับจากPace University

null

3094

27

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BBA/MBA in Accounting, Public-CPA Preparation

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 151-152 CREDITS

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

EMBA - Executive Master of Business Administration

เข้าชม9ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Fast Track MBA - Master of Business Administration in Financial Management

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

JD/MA in Women's History (With Sarah Lawrence College)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

JD/Master of Environmental Management (With Yale University School of Forestry and Environmental ...

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

JD/MBA - Master of Business Administration ( With Pace University's Lubin School of Business)

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 129 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

JD/MS in Environmental Policy (With Bard College - Center for Environmental Policy)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 132 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LLM in Comparative Legal Studies

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$45,000.00 (1,361,970 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LLM in Environmental Law

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$45,000.00 (1,361,970 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration in Accounting (CPA Preparation)

เข้าชม5ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 53 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration in Financial Management

เข้าชม8ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 39 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration in Financial Management - International Finance

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 39 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 87% และหลักสูตรปริญญาโทจำนวน 93% ได้รับการจ้างงานภายใน 1 ปี

  • อันดับ 1 เรื่อง Upward Economic Mobility ของนักศึกษา (2017)
  • 2,500 นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 120 ประเทศ
  • ได้รับการรับรองในหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชีจาก AACSB
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 16: 1