มี 13 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากPace University

usa

2845

21

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration in Public Accounting / Master of Science in Financial Managem ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 154 - 155 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration in Public Accounting / Master of Science in Taxation (Combine ...

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Adolescent Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,460,672 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Childhood Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,460,672 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Professional Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (1,460,672 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Professional Technology Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Global Pathways Program - Dyson College of Arts and Sciences

เข้าชม2ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1-SEMESTER GRADUATE GLOBAL PATHWAYS: 4 MONTHS; 2-SEMESTER GRADUATE GLOBAL PATHWAYS: 8 MONTHS; 3-SEMESTER GRADUATE GLOBAL PATHWAYS: 12 MONTHS

เริ่มเรียน - 26 พฤษภาคม 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Accounting Data Analytics and Technologies

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Educational Technology Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Physician Assistant Studies - Lenox Hill Hospital Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 76 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Physician Assistant Studies - Pleasantville

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 102 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Undergraduate Global Pathways Program - Dyson College of Arts and Sciences

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1-SEMESTER PROGRAM: 4 MONTHS; 2-SEMESTER PROGRAM: 8 MONTHS; 3-SEMESTER PROGRAM: 12 MONTHS

เริ่มเรียน - 26 พฤษภาคม 2020, 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 87% และหลักสูตรปริญญาโทจำนวน 93% ได้รับการจ้างงานภายใน 1 ปี

  • อันดับ 1 เรื่อง Upward Economic Mobility ของนักศึกษา (2017)
  • 2,500 นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 120 ประเทศ
  • ได้รับการรับรองในหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชีจาก AACSB
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 16: 1