มี 6 หลักสูตรการพยาบาลระดับจากPace University

usa

2388

15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

เข้าชม61ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (฿ 1,391,455) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Nursing

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

US$44,714.00 (฿ 1,391,455) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Nursing Practice (DNP)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Family Nurse Practitioner

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 42 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Professional Nursing Leadership

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 42 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 87% และหลักสูตรปริญญาโทจำนวน 93% ได้รับการจ้างงานภายใน 1 ปี

  • อันดับ 1 เรื่อง Upward Economic Mobility ของนักศึกษา (2017)
  • 2,500 นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 120 ประเทศ
  • ได้รับการรับรองในหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชีจาก AACSB
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 16: 1