เรียนต่อ อเมริกา ที่ Pennsylvania State University Park Campus

usa

864

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 114

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

A.A. in Letters, Arts, and Sciences

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$34,858.00 (฿ 1,084,345) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 60 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$15,098.00 (฿ 469,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Criminal Justice

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 64 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$15,098.00 (฿ 469,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Human Development and Family Studies

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 60 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$15,098.00 (฿ 469,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Information Science and Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$34,858.00 (฿ 1,084,345) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Labor and Human Resources

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$34,858.00 (฿ 1,084,345) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Turfgrass Science and Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 61 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$15,098.00 (฿ 469,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Workforce Education and Development

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$34,858.00 (฿ 1,084,345) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. Degree in Law and Society

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 123 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$15,098.00 (฿ 469,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. Degree in Theatre

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$34,858.00 (฿ 1,084,345) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. Degree in Women's Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 123 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$34,858.00 (฿ 1,084,345) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Advertising / Public Relations

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$34,858.00 (฿ 1,084,345) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้