มี 90 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากPennsylvania State University Park Campus

usa

1276

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 81

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

A.S. in Business Administration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 60 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$14,594.00 (444,967 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Labor and Employment Relations

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$34,858.00 (1,062,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Turfgrass Science and Management

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 61 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$14,594.00 (444,967 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Advertising / Public Relations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$34,858.00 (1,062,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Labor and Employment Relations

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 123 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$34,858.00 (1,062,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Organizational and Professional Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$14,594.00 (444,967 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Organizational Leadership

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 123 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$14,594.00 (444,967 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Strategic Communications

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$14,594.00 (444,967 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.S. Degree in Landscape Contracting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$34,858.00 (1,062,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. Degree in Recreation, Park and Tourism Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$34,858.00 (1,062,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. Degree in Risk Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$34,858.00 (1,062,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Accounting (Business)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2019

US$34,858.00 (1,062,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้