นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อเมริกา ที่ Portland State University

usa

2299

25

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA in Accounting

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BA in Advertising Management

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Arabic

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Asian Studies

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BA in Biochemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Business Technology and Analytics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BA in Finance

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in French

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in German

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Human Resources Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BA in Indigenous Nations and Native American Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Japanese

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2022

US$29,286.00 (฿ 1,047,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Portland State University

PSU ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษามาเป็นเวลากว่า 75 ปี ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม

  • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Portland, Oregon
  • 1 ในมหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรมที่ดีที่สุดของประเทศ
  • เปิดสอนมากกว่า 200 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาและประกาศนียบัตร
  • 20:1 อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ