มี 7 หลักสูตรเคมีระดับจากPortland State University

usa

241

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 933,307) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Chemistry: Biochemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 933,307) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 933,307) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Chemistry: Biochemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 933,307) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemistry

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 81 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

US$18,792.00 (฿ 587,818) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Masters of Arts in Chemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

US$18,792.00 (฿ 587,818) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Masters of Science in Chemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

US$18,792.00 (฿ 587,818) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้