มี 27 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากPortland State University

usa

458

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Accounting (Business Administration)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Advertising Management (Business Administration)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Business Administration: Human Resources Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Business Administration: Management and Leadership

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Business Administration: Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Business Administration: Supply and Logistics Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Conflict Resolution

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Finance (Business Administration)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Accounting (Business Administration)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Advertising Management (Business Administration)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Business Administration: Human Resources Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Business Administration: Management and Leadership

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

US$28,413.00 (870,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้