มี 5 หลักสูตรการตลาดระดับจากPortland State University

usa

239

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Advertising Management (Business Administration)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 938,666) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Business Administration: Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

US$29,837.00 (฿ 938,666) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Advertising Management (Business Administration)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$29,837.00 (฿ 938,666) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Business Administration: Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

US$29,837.00 (฿ 938,666) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in New Product Development

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 16 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 27 กันยายน 2021, 3 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

US$19,536.00 (฿ 614,599) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้