มี 6 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากPurdue University

usa

1877

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 64

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BS in Chemistry (ACS)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$31,084.00 (947,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Construction Engineering and Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$31,084.00 (947,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Construction Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$31,084.00 (947,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Design and Construction Integration-Interior Design Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$31,084.00 (947,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Healthcare Construction Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$31,084.00 (947,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MS in Building Construction Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - AT LEAST 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

US$18,802.00 (573,267 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้