มี 80 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากPurdue University

usa

1652

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 88

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Science in Polytechnic Statewide Mechanical Engineering Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Studio Arts and Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Aeronautical and Astronautical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Aeronautical Engineering Technology

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Aerospace Financial Analysis

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Aquatic Sciences: Marine and Freshwater Biology Concentration

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Audio Engineering Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Automation and Systems Integration Engineering Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biological Engineering - BioEnvironmental Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 129 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biological Engineering - Cellular and Biomolecular Engineering Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 129 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biological Engineering - Food and Biological Process Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 129 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Biological Engineering - Pharmaceutical Process Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 129 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$30,794.00 (1,016,079 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้