ทั้งหมดที่ Rice University อเมริกา

null

186

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 86

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Architecture (BArch)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 62 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Ancient Mediterranean Civilizations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Architectural Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Architecture

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Art History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Asian Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Astronomy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Biochemistry and Cell Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - A MINIMUM OF 123 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Biological Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - A MINIMUM OF 127 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Chemical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 132 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) Degree with a Major in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,481,329 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้