มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชระดับจากRice University

usa

187

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 105

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Bioengineering (BSBE) Degree

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 131 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,469,638 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$48,330.00 (1,469,638 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Bioengineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - A MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$48,000.00 (1,459,603 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้