มี 8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSouth Dakota State University

usa

269

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

A.S. in Construction Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

A.S. in Manufacturing Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$12,771.00 (421,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Civil Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$12,771.00 (421,392 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Dairy Manufacturing

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$12,771.00 (421,392 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Dairy Manufacturing - Microbiology Specialization

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$12,771.00 (421,392 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Electrical Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.S. in Electronics Engineering Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$12,771.00 (421,392 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$12,771.00 (421,392 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้