มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาระดับจากSouth Dakota State University

usa

255

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.S. in Civil Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$12,771.00 (388,155 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Civil Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$12,547.00 (381,347 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Civil Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 CREDIT HOURS FOR OPTION A (THESIS), 32 CREDIT HOURS FOR OPTION B (RESEARCH/DESIGN PAPER), 35 CREDIT HOURS FOR OPTION C (COURSEWORK ONLY)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

US$12,547.00 (381,347 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้