มี 19 หลักสูตรทักษะ / การบริหารสำนักงานระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSt. John's University

usa

7836

51

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Science in Business Administration

เข้าชม34ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

US$40,680.00 (1,246,854 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts / MBA - Master of Business Administration - Anthropology/Business Administration

เข้าชม79ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / MBA - Master of Business Administration - Asian Studies / Business Administration

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / MBA - Master of Business Administration - English / Business Administration

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / MBA - Master of Business Administration - French / Business Administration

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / MBA - Master of Business Administration - History / Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / MBA - Master of Business Administration - Italian/Business Administration

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / MBA - Master of Business Administration - Psychology / Business Administration

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / MBA - Master of Business Administration - Sociology / Business Administration

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts / MBA - Master of Business Administration - Spanish/Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / MBA - Master of Business Administration - Finance / Business Administration

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 151 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / MBA - Master of Business Administration - Information Technology / Business ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยสโมสรและชมรมมากกว่า 100 ประเภทให้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาของมหาวิทยาลัย St John จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองนอกห้องเรียนด้วย

  • มหาวิทยาลัยเอกชนใน New York
  • นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
  • มีเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลกมากกว่า 181,000 คน
  • มีนักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 100 ประเทศ