มี 9 หลักสูตรงานข้อมูล / การใช้งานข้อมูลระดับจากSt. John's University

usa

2645

15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in French/Master of Science in Library and Information Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 144 CREDITS; 5 YEARS

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$41,900.00 (1,333,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Italian/Master of Science in Library and Information Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 144 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$41,900.00 (1,333,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Spanish/Master of Science in Library and Information Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 144 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$41,900.00 (1,333,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Computer Science/Master of Science in Library and Information Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 144 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$41,900.00 (1,333,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Information Technology/Master of Science in Library and Information Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 144 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$41,900.00 (1,333,049 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Government and Politics/Master of Science in Library and Information Science

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 57 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Public History/Master of Science in Library and Information Science

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 57 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Library and Information Science

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Pharmacy/Master of Science in Library and Information Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 57

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้