ทั้งหมดที่ Saint Louis University อเมริกา

null

740

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accounting, B.S. to Accounting, M.Acc.

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 75 SEMESTER COLLEGE CREDITS

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

American Studies, B.A. to Law, J.D. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$42,540.00 (1,403,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

American Studies, B.A. to M.A. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

US$42,540.00 (1,403,650 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Analytics, Bachelor's to M.S. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry, B.S. to Masters in Chemical Biology Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bioinformatics and Computational Biology, Bachelor's to M.S. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biology, B.S. to Masters in Chemical Biology Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biology, B.S. to Pharmacy, Pharm.D. Accelerated Program

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biostatistics, B.S. to Health Data Science, M.S. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 147 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Computer Science, B.A. to Computer Science, M.S. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Computer Science, B.A. to Software Engineering, M.S. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Computer Science, B.S. to Computer Science, M.S. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ก่อตั้งในปีค.ศ. 1818 ประเพณีมหาวิทยาลัย Saint Louis ตั้งอยู่บนความคิดทางวิชาการ จริยธรรม จิตวิญญาณและความเห็นใจ

  • อยู่ในอันดับที่ 5 ของสถาบันที่สร้างผลกระทบต่อสังคม
  • อันดับที่ 26 ในด้านการเรียนการสอนระดับปริญญา
  • อันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยคาทอลิกชั้นนำในสหรัฐอเมริกา
  • ศิษย์เก่า 97% มีความพึงพอใจในเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา