มี 29 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากSaint Louis University

usa

461

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Biochemistry, B.S. to Masters in Chemical Biology Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bioinformatics and Computational Biology, Bachelor's to M.S. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biology, B.S. to Masters in Chemical Biology Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biology, B.S. to Pharmacy, Pharm.D. Accelerated Program

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biostatistics, B.S. to Health Data Science, M.S. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 147 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (M.A.) in Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (M.A.) in Chemical Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (M.A.) in Chemistry

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDITS

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (M.A.) in Mathematics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.S.) in Anatomy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.S.) in Bioinformatics and Computational Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (M.S.) in Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ก่อตั้งในปีค.ศ. 1818 ประเพณีมหาวิทยาลัย Saint Louis ตั้งอยู่บนความคิดทางวิชาการ จริยธรรม จิตวิญญาณและความเห็นใจ

  • อยู่ในอันดับที่ 5 ของสถาบันที่สร้างผลกระทบต่อสังคม
  • อันดับที่ 26 ในด้านการเรียนการสอนระดับปริญญา
  • อันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยคาทอลิกชั้นนำในสหรัฐอเมริกา
  • ศิษย์เก่า 97% มีความพึงพอใจในเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา