เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 13 หลักสูตรการจัดการระดับจากSaint Louis University

usa

1240

8

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Biosecurity and Disaster Preparedness, Post-Baccalaureate Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Emergency Management, Post-Baccalaureate Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021, 24 พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Evidence-Based Decision Making, Post-Baccalaureate Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 9 - 12 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021, 24 พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Health Information Management, B.S. to Health Administration, M.H.A. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Health Information Management, B.S. to Law, J.D. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Health Management, B.S. to Health Administration, M.H.A. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 151 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Leadership and Organizational Development, B.A. to M.A. Accelerated Program

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Leadership and Organizational Development, M.A.

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021, 24 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Organizational Development, Post-Baccalaureate Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021, 24 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Project Management, M.S.

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021, 24 พฤษภาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Project Management, Post-Baccalaureate Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021, 24 พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Health Information Management, B.S. to Health Data Science, M.S. Accelerated Program

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 17 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ก่อตั้งในปีค.ศ. 1818 ประเพณีมหาวิทยาลัย Saint Louis ตั้งอยู่บนความคิดทางวิชาการ จริยธรรม จิตวิญญาณและความเห็นใจ

  • อยู่ในอันดับที่ 5 ของสถาบันที่สร้างผลกระทบต่อสังคม
  • อันดับที่ 26 ในด้านการเรียนการสอนระดับปริญญา
  • อันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยคาทอลิกชั้นนำในสหรัฐอเมริกา
  • ศิษย์เก่า 97% มีความพึงพอใจในเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา