เรียนต่อ อเมริกา ที่ Stevens Institute of Technology

usa

186

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Analytics MBA - Master of Business Administration

MBA

เต็มเวลา - 39 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$38,876.00 (฿ 1,209,335) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Literature

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Music and Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Philosophy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Science Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Social Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Visual Art and Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.E. in Engineering (Concentration in Optical Engineering)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Accounting and Analytics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Business and Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เทอม

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$55,952.00 (฿ 1,740,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้