มี 12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากTexas Tech University

null

2111

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration, Concentration in Management Information Sy ...

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER CREDIT HOURS BEYOND THE BACHELOR’S DEGREE, PLUS APPROXIMATELY 12 HOURS OF DISSERTATION RESEARCH

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2021

US$18,413.00 (585,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Advanced Digital and Social Media

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$15,693.00 (499,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Business Analytics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$18,413.00 (585,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Cybersecurity for Critical Infrastructure

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$16,202.00 (515,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Geographic Information Science and Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$15,693.00 (499,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Software Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$16,202.00 (515,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.S. in Computer Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS OPTION: MINIMUM OF 24 HOURS OF GRADUATE COURSEWORK PLUS 6 HOURS OF THESIS; NON-THESIS OPTION: MINIMUM OF 30 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$16,202.00 (515,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.S. in Data Science

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มิถุนายน 2021

US$18,413.00 (585,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.S. in Library and Information Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$15,693.00 (499,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

M.S. in Marketing Research and Analytics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$18,413.00 (585,810 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.S. in Software Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS OPTION: MINIMUM OF 24 HOURS OF GRADUATE COURSEWORK PLUS 6 HOURS OF THESIS; NON-THESIS OPTION: MINIMUM OF 30 HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$16,202.00 (515,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 HOURS OF GRADUATE COURSEWORK

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$16,202.00 (515,467 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Wall Street Journal จัดอันดับบัณฑิตของ TTU เป็นหนึ่งใน 25 สถาบันที่นายจ้างต้องการตัว

  • ตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่ได้รับรางวัลในด้านสถาปัตยกรรมสไตล์สแปนิชเ
  • หลักสูตรปริญญาโท 128, ปริญญาเอก 66 และวุฒิบัตร 67 หลักสูตร
  • หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News & World Repo
  • สอนนักศึกษาให้มีความกล้าหาญและอิสระ