เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 45 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากTexas Tech University

usa

2008

12

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Doctor of Education (Ed.D.) in Higher Education Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Education (Ed.D.) in Instructional Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 93 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 มิถุนายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Education (EdD) in Agricultural Education

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 2 มิถุนายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction, Curriculum Studies and Teacher Education

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 63 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction, General Curriculum and Instruction

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 63 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction, Language, Diversity and Literacy Studies

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 63 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction, STEM Specialization

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 63 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Leadership Policy

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Higher Education - Higher Education Research

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Music Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Special Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 มิถุนายน 2021, 6 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Ed.D. in Educational Leadership

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 96 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

US$15,693.00 (฿ 492,211) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Texas Tech University

Wall Street Journal จัดอันดับบัณฑิตของ TTU เป็นหนึ่งใน 25 สถาบันที่นายจ้างต้องการตัว

  • ตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่ได้รับรางวัลในด้านสถาปัตยกรรมสไตล์สแปนิชเ
  • หลักสูตรปริญญาโท 128, ปริญญาเอก 66 และวุฒิบัตร 67 หลักสูตร
  • หลักสูตรออนไลน์ที่อยู่ในอันดับสูงโดย U.S. News & World Report
  • สอนนักศึกษาให้มีความกล้าหาญและอิสระ