มี 14 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากTexas Tech University

usa

1941

12

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

B.B.A. in Finance: Real Estate Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.B.A. in General Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.B.A. in General Business: Construction Management Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.B.A. in Management: Human Resources Management Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.B.A. in Management: Strategic Entrepreneurship and Innovation Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.B.A. in Marketing: Sales Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Animal Science, Business Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Animal Science, Meat Science Business Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration/MS in Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Architecture (BS Arch)/B.B.A. in General Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$23,870.00 (788,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration, Concentration in Management Information Sy ...

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER CREDIT HOURS BEYOND THE BACHELOR’S DEGREE, PLUS APPROXIMATELY 12 HOURS OF DISSERTATION RESEARCH

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

US$18,413.00 (608,605 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Business Analytics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

US$18,413.00 (608,605 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Wall Street Journal จัดอันดับบัณฑิตของ TTU เป็นหนึ่งใน 25 สถาบันที่นายจ้างต้องการตัว

  • ตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่ได้รับรางวัลในด้านสถาปัตยกรรมสไตล์สแปนิชเ
  • หลักสูตรปริญญาโท 128, ปริญญาเอก 66 และวุฒิบัตร 67 หลักสูตร
  • หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News & World Repo
  • สอนนักศึกษาให้มีความกล้าหาญและอิสระ