มี 52 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากTexas Tech University

usa

1750

12

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Accelerated Bachelor to Master of Science Degree in Environmental Design Degree Option (4+1)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Art: Studio Art Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Dance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Interdisciplinary Arts Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Theatre Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Arts and Sciences (B.A.A.S.) in Applied Leadership

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Interior Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BFA in Art: Graphic Design Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BFA in Art: Studio Art Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BFA in Art: Transmedia Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BFA in Art: Visual Studies Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,770.00 (718,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Wall Street Journal จัดอันดับบัณฑิตของ TTU เป็นหนึ่งใน 25 สถาบันที่นายจ้างต้องการตัว

  • ตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่ได้รับรางวัลในด้านสถาปัตยกรรมสไตล์สแปนิชเ
  • หลักสูตรปริญญาโท 128, ปริญญาเอก 66 และวุฒิบัตร 67 หลักสูตร
  • หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News & World Repo
  • สอนนักศึกษาให้มีความกล้าหาญและอิสระ