มี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริม (Eal)ระดับจากTexas Tech University

usa

1866

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

M.Ed. in Curriculum & Instruction with a Concentration in Bilingual Education and English as a Se ...

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 2 มิถุนายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

US$15,693.00 (฿ 477,193) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Texas Tech University

Wall Street Journal จัดอันดับบัณฑิตของ TTU เป็นหนึ่งใน 25 สถาบันที่นายจ้างต้องการตัว

  • ตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่ได้รับรางวัลในด้านสถาปัตยกรรมสไตล์สแปนิชเ
  • หลักสูตรปริญญาโท 128, ปริญญาเอก 66 และวุฒิบัตร 67 หลักสูตร
  • หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News & World Repo
  • สอนนักศึกษาให้มีความกล้าหาญและอิสระ