มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชระดับจากTexas Tech University

usa

1927

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

M.S. in Bioengineering

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 CREDIT HOURS OF COURSEWORK AND PERFORM SIX CREDIT HOURS OF RESEARCH FOR THE THESIS OPTION OR 36 HOURS OF COURSEWORK FOR THE NON-THESIS OPTION

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

US$17,254.00 (522,210 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Wall Street Journal จัดอันดับบัณฑิตของ TTU เป็นหนึ่งใน 25 สถาบันที่นายจ้างต้องการตัว

  • ตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่ได้รับรางวัลในด้านสถาปัตยกรรมสไตล์สแปนิชเ
  • หลักสูตรปริญญาโท 128, ปริญญาเอก 66 และวุฒิบัตร 67 หลักสูตร
  • หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการจัดอันดับจาก U.S. News & World Repo
  • สอนนักศึกษาให้มีความกล้าหาญและอิสระ