มี 9 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากThe University of Alabama

usa

1271

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Science in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (927,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Marine Science/Biology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (927,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Marine Science/Chemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (927,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Marine Science/Geology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 128 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (927,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 48 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Biological Sciences

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - PLAN I - MINIMUM OF 24 SEMESTER HOURS; PLAN II - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Marine Science

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - PLAN I - MINIMUM OF 24 SEMESTER HOURS; PLAN II - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Microbiology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (927,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยประวัติความสำเร็จอันยาวนาน มหาวิทยาลัย Alabama ได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสูงผ่านทางการวิจัยและบริการของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

  • ตั้งอยู่ในเมืองขนาดกลางอย่าง Tuscaloosa ในรัฐ Alabama
  • 200 หลักสูตรการเรียนใน 10 คณะวิชา
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติในทุกระดับการเรียน
  • องค์กรนักศึกษามากกว่า 600 องค์กร