มี 6 หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากThe University of Alabama

usa

710

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Science in Early Childhood Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - NO FEWER THAN 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (919,854 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Elementary Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (919,854 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Multiple Abilities Program

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 HOURS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (919,854 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Music Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - NO FEWER THAN 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (919,854 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Secondary Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - NO FEWER THAN 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$30,250.00 (919,854 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Human Environmental Sciences, Early Childhood Education

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 มกราคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยประวัติความสำเร็จอันยาวนาน มหาวิทยาลัย Alabama ได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสูงผ่านทางการวิจัยและบริการของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

  • ตั้งอยู่ในเมืองขนาดกลางอย่าง Tuscaloosa ในรัฐ Alabama
  • 200 หลักสูตรการเรียนใน 10 คณะวิชา
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติในทุกระดับการเรียน
  • องค์กรนักศึกษามากกว่า 600 องค์กร