มี 9 หลักสูตรจิตวิทยาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe University of Alabama

usa

1616

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Psychology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 72 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in School Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM 48 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Educational Specialist (Ed.S) in School Psychology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Educational Specialist in Educational Psychology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 -33 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Educational Psychology - Learning and Assessment

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Educational Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Educational Psychology-School Psychometry/EdS in Educational Psychology - Schoo ...

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 69 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Psychology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยประวัติความสำเร็จอันยาวนาน มหาวิทยาลัย Alabama ได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสูงผ่านทางการวิจัยและบริการของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

  • ตั้งอยู่ในเมืองขนาดกลางอย่าง Tuscaloosa ในรัฐ Alabama
  • 200 หลักสูตรการเรียนใน 10 คณะวิชา
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติในทุกระดับการเรียน
  • องค์กรนักศึกษามากกว่า 600 องค์กร