มี 6 หลักสูตรกฎหมายระดับจากThe University of Alabama

usa

2253

12

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

Bachelor of Arts in Criminology and Criminal Justice

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

J.D./Doctor of Philosophy (PhD) and J.D./M.A. in Political Science, and J.D./ M.P.A.

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

JD/Master of Science in Civil Engineering (MSCE)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

JD/Tax LL.M.

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - JD - 90 CREDIT HOURS. THE LL.M. DEGREE REQUIRES 24 CREDIT HOURS,15 OF WHICH MAY ALSO COUNT TOWARD THE JD DEGREE.

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Law (LLM)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 24 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Criminology and Criminal Justice

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18-24 MONTHS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020, 6 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยประวัติความสำเร็จอันยาวนาน มหาวิทยาลัย Alabama ได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสูงผ่านทางการวิจัยและบริการของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

  • ตั้งอยู่ในเมืองขนาดกลางอย่าง Tuscaloosa ในรัฐ Alabama
  • 200 หลักสูตรการเรียนใน 10 คณะวิชา
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติในทุกระดับการเรียน
  • องค์กรนักศึกษามากกว่า 600 องค์กร