มี 32 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับจากUniversity of Arizona

usa

4967

67

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 104

Bachelor of Science in Emergency Medical Services

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 November 2020

US$36,600.00 (1,207,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Health Sciences - Physiology and Medical Sciences

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 November 2020

US$36,600.00 (1,207,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Speech, Language and Hearing Sciences

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 November 2020

US$36,600.00 (1,207,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSE in Rehabilitation Studies and Services

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 November 2020

US$36,600.00 (1,207,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Audiology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,400.00 (739,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Nurse Anesthesia

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,400.00 (739,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

US$22,400.00 (739,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Advanced Clinical Pharmacy Practice

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 September 2020

US$22,400.00 (739,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Bilingual Audiology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 9 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

US$22,400.00 (739,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Bilingual Speech-Language Pathology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 9 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2021

US$22,400.00 (739,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Clinical and Translational Research

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 13

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 May 2020, 15 September 2020

US$22,400.00 (739,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Medical and Community Health Information

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 18 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020, 13 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 September 2020

US$22,400.00 (739,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Arizona ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน 100 อันดับแรกของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 แห่งแรกและแห่งเดียวของรัฐ Arizona

  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยดีที่สุดของอเมริกา (U.S. News & World Report
  • เป็นสมาชิกของ AAU
  • เปิดสอนมากกว่า 300 หลักสูตร
  • เป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำใน 50 อันดับของ US