มี 17 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Arkansas

usa

313

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$23,422.00 (714,130 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Human Environmental Science in Food, Nutrition and Health

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$23,422.00 (714,130 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$23,422.00 (714,130 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Public Health

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$23,422.00 (714,130 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Nursing Practice: Family Nurse Practitioner

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 79 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Occupational Therapy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$27,302.00 (832,430 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Community Health Promotion

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 96 GRADUATE HOURS BEYOND THE BACHELOR’S DEGREE IS REQUIRED

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$27,302.00 (832,430 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 72 GRADUATE SEMESTER CREDIT HOURS BEYOND THE BACHELOR'S DEGREE AND 42 GRADUATE-ONLY SEMESTER HOURS BEYOND THE MASTER'S DEGREE

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$27,302.00 (832,430 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Executive Healthcare MBA - Master of Business Administration

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 44 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$27,302.00 (832,430 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Community Health Promotion

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,302.00 (832,430 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Counseling

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$27,302.00 (832,430 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้