มี 22 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversity of Bridgeport

usa

24057

157

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

A.A. in Business Administration

เข้าชม214ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

A.A. in Fashion Merchandising

เข้าชม82ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Mass Communication

เข้าชม85ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Accounting

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Business Administration

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Fashion Merchandising

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Finance

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in International Business

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Management and Industrial Relations

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Marketing

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (997,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Finance

เข้าชม40ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Studies in Design Management

เข้าชม160ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาเขตหลักอาณาเขต 50 เอเคอร์ มองเห็นอ่าว Long Island พร้อมวิวมหาสมุทรแอตแลนติกอันงดงาม

  • Bridgeport ตั้งอยู่ใกล้กับ Boston และ New York City
  • เปอร์เซ็นต์นักศึกษาต่างชาติมากเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค
  • ความหลากหลายของนักศึกษามากเป็นอันดับ 17 ของภูมิภาค
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กด้วยสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 16:1