มี 15 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Bridgeport

usa

14616

111

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

A.S. in Dental Hygiene

เข้าชม151ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$38,000.00 (1,212,390 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Dental Hygiene

เข้าชม55ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$38,000.00 (1,212,390 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Health Sciences

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$31,920.00 (1,018,408 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Medical Laboratory Sciences

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - TOTAL SEMESTER HOURS: 122-130

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$31,920.00 (1,018,408 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Psychology

เข้าชม76ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 120

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$31,920.00 (1,018,408 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Nursing

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$36,500.00 (1,164,533 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Chiropractic (D.C.)

เข้าชม170ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

US$29,270.00 (933,859 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Traditional Chinese Medicine (D-TCM)

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Joint D.C./M.S. Nutrition Degree

เข้าชม75ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.S. in Counseling

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - CLINICAL MENTAL HEALTH COUNSELING: 60 CREDIT HOURS; COLLEGE STUDENT PERSONNEL: 45 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.S. in Physician Assistant

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 7 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

US$28,620.00 (913,121 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Acupuncture

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020, 19 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ห่างจากนิวยอร์คเพียง 1 ชั่วโมง แวดล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าขนาด 400 เอเคอร์ เรียงรายตามแนวชายฝั่ง Long Island Sound

  • Bridgeport ตั้งอยู่ใกล้กับ Boston และ New York City
  • มหาวิทยาลัยแห่งความหลากหลายในอันดับที่ 39 ของสหรัฐอเมริกา
  • นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสเข้าถึงทุนการศึกษา
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กด้วยสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 16:1