มี 19 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Bridgeport

usa

23910

162

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

A.S. in Dental Hygiene

เข้าชม149ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$38,000.00 (1,209,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. Human Services and Psychology (Double Major)

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Dental Hygiene

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$38,000.00 (1,209,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Health Science

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 12 สิงหาคม 2019, 6 มกราคม 2020

US$31,920.00 (1,016,010 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Medical Laboratory Sciences

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121 - 128 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (1,016,010 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Psychology

เข้าชม88ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$31,920.00 (1,016,010 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nursing

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$36,500.00 (1,161,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Chiropractic (D.C.)

เข้าชม148ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

US$29,270.00 (931,661 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Naturopathic Medicine (N.D.)

เข้าชม56ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019

US$28,650.00 (911,927 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Traditional Chinese Medicine (D-TCM)

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Joint D.C./M.S. Nutrition Degree

เข้าชม111ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Joint N.D./M.S. Nutrition Degree

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 14

เริ่มเรียน - 26 สิงหาคม 2019, 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาเขตหลักอาณาเขต 50 เอเคอร์ มองเห็นอ่าว Long Island พร้อมวิวมหาสมุทรแอตแลนติกอันงดงาม

  • Bridgeport ตั้งอยู่ใกล้กับ Boston และ New York City
  • เปอร์เซ็นต์นักศึกษาต่างชาติมากเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค
  • ความหลากหลายของนักศึกษามากเป็นอันดับ 17 ของภูมิภาค
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กด้วยสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 16:1