มี 1 หลักสูตรภาษาอินโดยุโรเปียนระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Chicago

usa

2783

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 10

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Doctor of Philosophy (PhD) in Germanic Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 7 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2019, 6 มกราคม 2020, 30 มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้