มี 9 หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Cincinnati

usa

1514

12

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Applied Science in Early Childhood Care and Education

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Pre-Middle Childhood Education

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

US$13,116.00 (432,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science in Pre-Secondary Education

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

US$13,116.00 (432,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Middle Childhood Education: Language Arts and Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

US$27,244.00 (898,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Middle Childhood Education: Language Arts and Natural Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

US$27,244.00 (898,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Middle Childhood Education: Social Studies and Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

US$27,244.00 (898,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Middle Childhood Education: Social Studies and Natural Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

US$27,244.00 (898,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Secondary Education (Chemistry)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

US$27,244.00 (898,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Education - Secondary Education (Physics)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

US$27,244.00 (898,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้