มี 12 หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับจากUniversity of Colorado Boulder

usa

480

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 131

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA/MA in Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$60,156.00 (฿ 1,892,496) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (BA) in Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$60,156.00 (฿ 1,892,496) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (BA) in Statistics and Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$60,156.00 (฿ 1,892,496) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Applied Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$63,146.00 (฿ 1,986,561) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS and MS in Applied Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CUMULATIVE CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$63,146.00 (฿ 1,986,561) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Applied Mathematics and Civil Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$63,146.00 (฿ 1,986,561) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BS in Applied Mathematics and MS in Telecommunications

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CUMULATIVE CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$63,146.00 (฿ 1,986,561) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2021

US$34,214.00 (฿ 1,076,366) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST 30 CREDIT HOURS OF APPROVED GRADUATE COURSE WORK AND 30 CREDIT HOURS OF THESIS WORK

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2021

US$34,214.00 (฿ 1,076,366) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Wireless Networks and Technologies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$37,058.00 (฿ 1,165,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Arts (MA) in Mathematics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2021

US$34,214.00 (฿ 1,076,366) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Professional Master of Science in Applied Mathematics (MSAM)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April, October 2021

US$26,800.00 (฿ 843,123) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้