มี 28 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Dayton

usa

292

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Theatre, Dance and Performance Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,344,596 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Chemical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,344,596 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Civil Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,344,596 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Electrical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,344,596 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,344,596 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Engineering Technology in Electronic and Computer Engineering Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,344,596 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Engineering Technology in Mechanical Engineering Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM 133 HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,344,596 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Engineering Technology, Global Manufacturing Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,344,596 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Engineering Technology, Industrial Engineering Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,344,596 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering (D.E.) in Electrical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering (D.E.) in Materials Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering (D.E.) in Mechanical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้