มี 5 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและวัสดุระดับจากUniversity of Dayton

usa

260

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Chemical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$44,100.00 (1,341,010 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Engineering (D.E.) in Materials Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Materials Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Chemical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Materials Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้